View 9 photos
Communal area / Lle cymunedol
Brand new facilities / adnoddau newydd sbon
Alfresco kitchen / Cegin alfresco
Alfresco communal area / ardal gymunedol tu allan
Large communal area / Ystafell fawr bwrpasol
Brand new clean facilities / Adnoddau newydd sbon
Various bedroom set-outs / Llofftydd amrywiol
Spotless facilities / adnoddau glan
Disabled facilities / adnoddau anabl
Brand new facilities / adnoddau newydd sbon
Alfresco kitchen / Cegin alfresco
Alfresco communal area / ardal gymunedol tu allan
Large communal area / Ystafell fawr bwrpasol

Glan-llyn Isa, Bala, Gwynedd, North Wales

Sleeps 12 - 40 10 Bedrooms 40 Dining

Comfortable bunkhouse near Bala sleeping 40 with outside kitchen for family weekends, walking or fishing holidays

Holiday Rental for Groups of Families and Friends. Glan-llyn Isa, Bala, Gwynedd, North Wales, sleeps 12 - 40 in 10 bedrooms.

Brand new bunkhouse near Bala providing self catering accommodation for 12-36 people (40 if sharing double beds). Located on the western end of Llyn Tegid (Bala Lake) it's a perfect spot for exploring the southern part of Snowdonia National Park and beyond. Although it doesn't have direct lake access, the various beaches around the lake are a short drive, walk or bike-ride away. Locally there are a million things you could do: walking the various mountain peaks (Aran 885m, Arenig 854m), local hills, taking part in adventure activities on the lake, riding the Bala Lake Railway, fishing, cycling, or travelling further afield to partake in adrenaline fuelled activities like the ziplines or visit the lovely beaches on the coast.

A self contained building with a large purpose build kitchen and outdoor cooking and socialising facilities.
The centre can be used to host a wide variety of purposes: family gatherings, accommodation base for outdoor or indoor activities and youth group or a team weekend away.

For an extra cost and with advance booking you might be able to organise adventurous activities for your group at Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn, 300m away.

Adnodd newydd sbon sydd yn darparu llety hunan arlwyo ar gyfer 12-36 o bobl (40 os yn rhannu gwlau dwbl).
Ar ochr orllewinol Llyn Tegid mae’r ganolfan yn lleoliad perffaith i grwydro Parc Cenedlaethol Eryri a thu hwnt. Er nad oes gan y ganolfan fynediad uniongyrchol i'r llyn, mae mynediad o fewn cyrraedd ar droed ar feic neu daith fer yn y car. Yn lleol mae yna lwyth o bethau y gallech chi eu gwneud, cerdded y copaon mynyddoedd amrywiol (Aran 885m, Arenig 854m), y bryniau lleol, neu deithio ychydig ymhell i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous fel gwifren wib neu ymweld a thraethau godidog.

Mae'r adnoddauheb eu hail - cegin fawr, adnoddau coginio tu allan a digon o le cymdeithasu. Gall gael ei ddefnyddio ar gyfer pob mathau o drefniadau: aduniad teulu, llety i grwp o ffrindiau, neu benwythnos ffwrdd hefo tim neu grwp ieuenctid.

Am gost ychwanegol a gyda threfniant ymlaen llaw gellid trefnu gweithgrareddau anturus ar gyfer eich grwp yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn 300m i ffwrdd.

Facilities

WiFi

Full WiFi available.

Accessibility

2 bedrooms, 1 shower, 2 toilets have disabled access. Communal areas have disabled access. 2 lofft a ardaloedd cymunedol gyda mynediad anabl.

Dog Friendly

No pets / Dim anifeiliaid anwes.

Kitchen

Alfresco kitchen - pizza oven, barbecue, fridge. Cegin fasnachol wych / Top-notch commercial kitchen.

Dining Room

Table holding 40 / Byrddau hir yn dal 40. Amazing scenery / Golygfeydd gwych.

Sitting Room

Sitting and dining room in one. Wood burning stove. Lle bwyta a lolfa mewn un stafell. Stof goed.

TV and Music Facilities

Smart TV, WiFi, bluetooth sound system. Teledu clyfar, WiFi, sustem sain bluetooth.

Games Room

There is no games room.

Heating and Open Fires

Log burner, central heating throughout, drying room. Stof goed, gwres canolog drwy'r adeilad, ystafell sychu.

Bedrooms

10 bedrooms /10 ystafell wely: 2 x 8 beds, 3 x 2, 2 x 1, 3 x 4.

Linen

Bed linen provided / dillad gwlau wedi ei ddarparu. No towels provided / ni ddarperir towelion.

Bathrooms

7 toilet / 6 showers. 7 toiled / 6 cawod.

Children's Facilities

No specific facilities.

Outdoor

BBQ, picnic tables, outdoor kitchen, fire pit. Parking for 8 cars. BBQ, byrddau picnic, cegin tu allan, cylch tan, parcio i 8 car.

Swimming Pool

Use of pool at Gwersyll yr Urdd Glan-llyn 300m away could be arranged in advance (for extra cost). Posibl trefnu defnyddio y Pwll yn Glan-llyn.

Parking

Parking for minibuses + cars. No coach access directly to site, however coach park can be arranged at main Glan-llyn site 300m away.

Smoking

No smoking inside buildings. Dim ysmygu tu mewn i'r adeliad.

Show Availability

Find the availability for each of our units.

Glan-llyn Isa

Please contact the owner for availability dates

Weekly Price
From £4600
2 Night Weekend
From £1600
3 Night Weekend
From £2400
Midweek per night
From £800

Location

Entrance to accommodation is 200m south west of Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn.

  • Gwern y Lon, Llanuwchllyn 100m.
  • Chirk 25 miles / Y Waun 25 milltir.
  • Bala.
  • Shop and Garage in Llanuwchllyn.Siop a Garej yn Llanuwchllyn.
  • Eagles Inn, Llanuwchllyn 1.5 miles away (footpath from Glan-llyn Isa) / 1.5 milltir i ffwrdd (llwybr o Glan-llyn Isa).
  • Liverpool 65 miles / Lerpwl 65 milltir.

Contact Owner

Contact Name
+XX (X)XXXX XXX XXX
Property Location
Visit Website

Similar homes to book nearby

Sign Up For Our Free Newsletter

Sign up for our free newsletter for access to fantastic group holiday ideas, late deals and early access to new properties when they join our site.